Echocentrum

Echocentrum

Dit echocentrum is opgezet door de verloskundigen praktijken uit Beverwijk, Uitgeest, Castricum en Heemskerk. Als zwangere kun je daar al je echo’s laten maken. De termijn, de 20 weken, de placenta lokalisatie en liggings-echo. Onze echoscopisten zijn goed opgeleidt en gecertificeerd en hebben samenwerkingsverbanden met het AMC/VU te Amsterdam. Je kunt daar dus terecht voor al je echo’s en zelfs voor een extra pretecho.

In het begin van je zwangerschap tussen de 8-12 weken mag je een termijnecho laten maken. Met deze echo wordt de zwangerschapsduur bepaald en/of bevestigd en wordt vastgesteld of de foetus hartactie heeft. Er wordt gekeken of er sprake is van een eenling of meerling zwangerschap gaat. En of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt. Omdat het nog vroeg in de zwangerschap is, is de kans groot dat dit vaginaal gebeurt ipv via de buik. (vergoed via zorgverzekeraar)

Verder mag je tussen 20-22 weken een echo laten maken. Deze screenings-echo (SEO) gaat voor zover mogelijk de baby beoordelen of wat er te zien is ook in orde is. Verder wordt er dan ook naar de groei gekeken en kan eventueel het geslacht van de baby bekend worden. Ook kijk men naar de ligging van de moederkoek (vergoed via zorgverzekeraar)

Met de combinatietest en de Nipt test kan men een kansberekening maken op het krijgen van een kind met het syndroom van Down-, Edwards of Patau.

De combinatietest bestaat uit:
1. bloedonderzoek tussen week 9-14
2. De ‘nekplooimeting'(echo) tussen week 11-14.

De uitslag van de combinatietest krijgt u direct na de echo te horen.

De Nipt test
Bloedonderzoek vanaf week 11. De uitslag duurt 10 werkdagen.

Beide onderzoeken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor meer informatie:
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
www.prenatalescreening.nl
www.rivm.nl
www.echocentrummiddenkennemerland.nl
www.meerovernipt.nl
www.zwangerwijzer.nl