De praktijk

Kwaliteitsregister

Wij zijn aangesloten bij onze beroepsgroep de KNOV en bij hun kwaliteitsregister. In verband met de hiervoor noodzakelijke bij/nascholingen die wij beide willen volgen, is het soms mogelijk dat de praktijk wordt waargenomen door een collega, meestal uit de buurtpraktijk. Om in het register ingeschreven te kunnen staan moet een verloskundige een minimum aantal uren bij- en nascholing per jaar volgen. Ook zijn verloskundigen verplicht te werken volgens richtlijnen en standaarden en om jaarlijkse vaardigheidstrainingen te volgen in spoedeisende handelingen. Hierdoor kunnen ze wanneer dat nodig is, deze handelingen geroutineerd uitvoeren. Een verloskundige die is geregistreerd, heeft het recht om het officiele KNOV- keurmerk te voeren. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat een verloskundige investeert in kwaliteit van zorg. Zwangere, zorgverzekeraars en anderen kunnen nu in het register zien of een verloskundige ingeschreven is. Ook wij hebben ervoor gekozen ons te laten registreren. Dit betekent dat wij ons houden aan de richtlijnen en standaarden die de KNOV heeft opgesteld. Verder houden wij onze vakinhoudelijke kennis op peil, door middel van het lezen van vakliteratuur en het volgen van nascholingen.

Wij hopen op deze manier de best mogelijke verloskundige zorg te kunnen leveren. Daarnaast is het ons streven een sfeer te creeren, waarin iedere zwangere en (eventuele) partner zich prettig voelt!

Student Verloskundige

Het is belangrijk dat verloskundigen in opleiding ervaring onder deskundige begeleiding op kunnen doen. Daarom werken wij samen met de Verloskunde Academie te Amsterdam, alwaar wij beide ook zijn afgestudeerd. Als een student verloskunde zich actief in onze praktijk gaat begeven wordt je medewerking ruim van te voren persoonlijk aan je gevraagd. Jouw wens wordt gerespecteerd.